Kupujemy teren pod parking…. Zacznij od Geodety

O pracy geodety wiemy bardzo niewiele. Najczęściej kojarzy ona nam się z wytyczaniem ziemi pod działki budowlane czy rekreacyjne oraz wytyczaniem dróg. Zawód ten, pomimo swojego praktycznego i funkcjonalnego charakteru wydaje się być mocno niszowy i zaliczany do wąskich specjalizacji. Wbrew takim poglądom, geodezja w połączeniu z kartografią to popularny kierunek studiów charakteryzujących się zwykle kompletem studentów.

Geodeta – czym tak naprawdę się zajmuje? 

Przedmiotem działalności zawodowej geodety jest wykonywanie pomiarów działek oraz gruntów jako jeden z pierwszych etapów przygotowań do wznoszenia budynków czy dróg oraz autostrad. Ale to nie wszystko. Geodeci tworzą również mapy dla czynności projektowych, przygotowują niezbędną dokumentację, mogą też kształtować tereny leśne lub rolne.

Ważną częścią działalności geodety jest przeprowadzenie pomiarów i zebranie danych niezbędnych do przygotowania map. Ich praca jest częścią całego procesu prowadzenia ewidencji gruntów oraz opisu rzeźby terenu i zawartości bogactw mineralnych w gruncie. Niezwykle ważną częścią pracy geodety jest wycena wartości nieruchomości oparta o dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

Cechy dobrego geodety

Geodeta Warszawa musi skupiać wiele cech właściwych dla charakteru pracy oraz umiejętności przydatnych w tym zawodzie. Przede wszystkim musi być precyzyjny, skoncentrowany i odpowiedzialny. W zawodzie geodety liczą się zdolności matematyczne, cierpliwość oraz wyobraźnia przestrzenna. To zbiór cech podstawowych mających wyraźne przełożenie na jakość uprawianego zawodu oraz zarobki geodety.

Gdzie można znaleźć geodetę?

Wydział architektury  lub urbanizacji z zatrudnionym w nim geodetą znajduje się w każdym urzędzie miasta. Geodeta Warszawa to profesja absolutnie niezbędna dla prawidłowego administrowania powierzchnią mieszczącą się w granicach każdego miasta, czy gminy.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych i budowlanych oraz wszędzie tam, gdzie profesjonalnie dokonuje się pomiaru gruntów. Bardzo często geodeci prowadzą własną działalność gospodarczą współpracując na wolnym rynku z różnorodnymi przedsiębiorstwami czy firmami.

Geodeta znajdzie również zatrudnienie w kopalniach czy wydawnictwach kartograficznych. Jednym słowem praca geodety może dawać zatrudnienie w terenie lub zamienić się w pracę biurową.

Zawód geodety to cały czas wąska specjalizacji oparta na wiedzy i nietuzinkowych umiejętnościach. To zawód poszukiwany i uprawiany przez najzdolniejszych w swoje profesji